Back to the article Ako správne zhotoviť preklad nad otvorom 9 / 11
Zdroj: Xella

Debnenie. Pred uložením prekladov – U-profilov v mieste ich osadenia vyhotovte najskôr debnenie. Na vyrovnanú ložnú plochu muriva naneste zubovou murárskou lyžicou vrstvu tenkovrstvovej malty.

Debnenie. Pred uložením prekladov – U-profilov v mieste ich osadenia vyhotovte najskôr debnenie. Na vyrovnanú ložnú plochu muriva naneste zubovou murárskou lyžicou vrstvu tenkovrstvovej malty.