Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 17 / 35

16. OPRAVYTam, kde v mieste bývalej piecky chýba podlaha, nerovnosti opravíme pomocou cementovej malty alebo opravnej malty na báze sadry. foto: Milan Gigel