Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 18 / 35

17. NÁHRADANáhradu nášľapnej vrstvy si pripravíme z tenkej preglejky alebo si zlepíme plošnú škárkovku z tenkých smrekových latiek. foto: Milan Gigel