Back to the article Lacná obnova podlahy farbou 16 / 35

15. VYHLADENIETmelené škáry zahladíme excentrickou brúskou s papierom zrnitosti P220. Brúsenie roztiahneme do stratena na susediacej ploche. foto: Milan Gigel