Back to the article Praktický oddeľovač záhona 13 / 23

13. FARBIVO

Na dokolorovanie inak sivého betónu použijeme farbivo vhodné do betónových zmesí. Je to trvácnejšie ako farbiť už hotový betónový prvok.