Back to the article Praktický oddeľovač záhona 12 / 23

12. SUCHÝ BETÓN

Na vybudovanie obrubníka použijeme betónovú zmes. Môže byť ručne namiešaný betón, vymiešaný miešačkou alebo zakúpený ako pripravený suchý betón.