Back to the article Praktický oddeľovač záhona 14 / 23

14. PREMIEŠANIE

Zmes suchého betónu, farbiva a vody dôkladne premiešavame. Najjednoduchší spôsob je miešať vo fúriku. Vďaka tomu nebudeme mať zmesi priveľa.