Back to the article Praktický oddeľovač záhona 11 / 23

11. VODOROVNOSŤ

Vodováhou skontrolujeme vodorovnosť, resp. ak máme mierny sklon obrubníka kvôli odtekaniu vody, skontrolujeme, či je sklon po celej dĺžke rovnaký.