Back to the article Praktický oddeľovač záhona 10 / 23

10. SPEVNENIE

Dilatačné hranolčeky priskrutkujeme o kolíky, čím spevníme celý systém. Ich výška by mala byť o cca 1 cm menšia ako výška drevených líšt.