Back to the article Praktický oddeľovač záhona 9 / 23

9. DILATAČNÝ PRVOK

Z drevených hranolčekov vytvoríme dilatačné prvky a nabijeme k nim z obidvoch strán zvonka drevené kolíky. Dilatácia je prevencia pred praskaním.