Back to the article Praktický oddeľovač záhona 3 / 23

3. ZHUTNENIE

Tĺčikom spevníme podklad obrubníka. Ak oddeľujeme záhon od trávnika, je vhodné urobiť aj oddrenážovanie podsypaním vrstvy kameniva.