Back to the article Praktický oddeľovač záhona 4 / 23

4. OSADENIE

Trasovacie prvky, môže to byť preglejka, tenká lata alebo lišta, osadíme do pripravenej ryhy. Ukladáme ich pozdĺžne tak, aby sa vzájomne dotýkali.