Back to the article Praktický oddeľovač záhona 2 / 23

2. ZAROVNANIE

Trasu obrubníka si vyčistíme od zeme, poodstraňujeme prekážky, ako sú rastliny, korene a kamene. Lopatou alebo rýľom aspoň podľa oka zarovnáme.