Back to the article Praktický oddeľovač záhona 1 / 23

1. VYTRASOVANIE

Obrubu záhona si naznačíme a vytrasujeme. Máme šancu urobiť drobnú korekciu v tvare záhona, prípadne záhon obrubníkom rozšíriť alebo ho zmenšiť.