Back to the article Ako vytvoriť kvalitné murivo 9 / 13

Priečne dierovaná tehla je v nesprávnej polohe. Tieto tehly majú stanovenú polohu na zabudovanie do muriva (systém dutín musí prebiehať zvisle). Nevhodná poloha zhoršuje statické a tepelnoizolačné vlastnosti muriva v danom mieste.