Back to the article Ako vytvoriť kvalitné murivo 10 / 13

Styčná škára pri spojoch na pero a drážku musí byť úplne tesná a bez malty. Medzery vyplnené maltou sú neprípustné. Dôsledkom netesných styčných škár sú zhoršené statické, tepelnoizolačné a zvukovoizolačné parametre muriva.