Back to the article Staviame priečku z pórobetónu 11 / 12

3. MALTA Pri zhotovení nosnej steny dbáme na nanesenie lepiacej malty po celej šírke muriva. K spojkám zamurovaným v stene potom pripojíme priečku. Foto: Xella Slovensko