Back to the article Staviame priečku z pórobetónu 12 / 12

2. SPOLU SO STENOU Do každej druhej ložnej škáry nosnej steny vsádzame antikorové murivové spojky a pribíjame ich aspoň 100 mm dlhými pozinkovanými klincami. Foto: Xella Slovensko