Back to the article Staviame priečku z pórobetónu 10 / 12

4. PÁS Stavbu priečky začíname rozprestrením hydroizolačného pásu. Do vápenno-cementovej malty založíme prvý rad tvárnic. Foto: Xella Slovensko