Back to the article Montáž radiátora 4 / 5

Ťažké liatinové radiátory majú zvyčajne podpery (nôžky), takže ich možno postaviť na ľubovoľné miesto v miestnosti.