Back to the article Montáž radiátora 3 / 5

Dvojrúrkové stredové pripojenie Radiátor je pripojený na potrubie naspodku pomocou dvojitej závitovej spojky priamej alebo rohovej, podľa toho, či potrubie vedie v podlahe alebo v stene. Na spojke možno nastaviť prietok vody a má aj vypúšťací ventil.