Back to the article Ako sa starať o kozubovú vložku 3 / 12

Zvyšok šamotovej výmurovky s pripečenými zvyškami paliva. Vznikajú nesprávnym používaním palív a zlou obsluhou pecí. Spekance obmedzujú prenos tepla, materiál popraská a je neestetický. Možno ich krátkodobo odstrániť sekáčikom, no je to naozaj iba provizórna úprava. Výstelku (výmurovku) treba vymeniť čím skôr. Foto: Ing. Vladimír Institoris, PhD.