Späť na článok Ako sa starať o kozubovú vložku 2 / 12

Hlavné časti kozubovej vložky, ktoré kontrolujeme pri údržbe 1 – zaústenie do komína – pružnosť a tesnosť 2 – sopúchová rúra – čistota a priechodnosť 3 – škrtiaca klapka – funkčnosť a pevnosť 4 – vložka – zvary, úchytky, spojovacie prvky plášťa 5 – deflektor – pevnosť, celistvosť, vyberateľnosť 6 – uchytávacie prvky výstelky ohniska 7 – výstelka ohniska – celistvosť 8 – výstelka dna ohniska 9 – mechanika prívodu a priechodnosť exteriérového vzduchu 10 – kanáliky oplachu skla – priechodnosť 11 –rošt – celistvosť a kvalita 12 – uchytenie skla 13 – tesnenie dverí 14 – povrch vložky – čistota Kresba: Ing. Vladimír Institoris, PhD.