Späť na článok Ako sa starať o kozubovú vložku 4 / 12

Opotrebovaná výmurovka ohniska sa drobí, vylamuje, má veľké škáry. Len málo chýba k jej deštrukcii. Provizórna oprava je možná, no vydrží iba jednu-dve vykurovacie sezóny. Výmena je nevyhnutná. Foto: Ing. Vladimír Institoris, PhD.