Back to the article Ako pripojiť kozub ku komínu 3 / 13

Spojenie rúr dymovodu A) „Po dyme“: Spojenie rúr dymovodu (všeobecne „D“ podľa STN a kominárskej vyhlášky) minimálne však s presahom 6 cm alebo v pomere k priemeru rúry. Spaliny (1, sivé) postupujú hore komínom a zráža sa z nich voda. Drobné kvapky (3, zelené) sa spoja a následne stečú von. Ľudovo sa verí, že lepšie ako dym do miestnosti je troška vzduchu (2, modrý) z miestnosti do komína. Ak sú rúry náležite tesné, je to v podstate jedno. Voda ale nie je vzduch, je ťažká a nájde si cestičku von.B) „Po vode“: V mokrom komíne strhnú sadze kvapky vody. Decht odteká do zberného miesta. Únik spalín von (5) je veľmi zriedkavý a je skôr iba poverou. Komín či dymovod ostáva na pohľad čistý.Samodotesnenie: Prevádzkou spotrebiča vznikajú aj veľmi drobné sadze (4, tmavosivé). Tie práve pomocou vody či vzduchu dokážu komín utesniť, lebo sa zhromažďujú v dutinkách, za hranami a pod. Zhromaždia sa, samozrejme, len do istej miery, a preto s touto alternatívou už nerátame. kresba: Vladimír Institoris