Back to the article Ako pripojiť kozub ku komínu 2 / 13

Zapojenie spotrebiča i komína „po dyme“ Spotrebič musí podať vyšší výkon do komína, aby nedochádzalo ku kondenzácii. Teplota na ústí do komína je najmenej 140 – 150 °C. Menej účinné vložky majú výstupnú teplotu až 250 °C, čo je síce účinné proti kondenzácii, ale stratové pre kúrenie.Na začiatku kúrenia je teplota nízka, voda kvapká z dymovodu. Rúry na komíne sa už zriedkavo zapájajú „po dyme“. Takto postavený komín neraz nájdeme pri amatérskom stavaní. Dôsledkom toho je, že do tepelnej izolácie komínového potrubia neraz vniká kondenzát. V praxi bolo už veľakrát nutné trhať izolácie a pokúsiť sa komín utesniť silikónom odolným proti teplu. Ak sa silikón lepí zvonka na už znečistené plochy, je to málo účinné, iba dočasné. Obvykle je nutné časti napadnuté kondenzátom vybúravať, nanovo izolovať, obmurovať a maľovať. Nádobka na kondenzát je pri takýchto poruchách skoro zbytočná. Účinnosť spotrebiča pri takomto zapojení musí byť nižšia, iba 60 – 80 %. Zvyšok pohltí dymovod a komín, aby sa nezarosili. kresba: Vladimír Institoris