Back to the article Ako pripojiť kozub ku komínu 4 / 13

Pripojenie komína priamo Spotrebič (1) by mal byť priamo pripojený na priamy komín vždy „po vode“. Okrem iného tak ešte môžeme dostať zo samotného komína istý výkon (2). Komínové teleso je zaizolované len v prechodoch medzi podlažiami a od miesta, kde výkon nepotrebujeme. Strešná konštrukcia (4), komínové teleso v exteriéri (5) a priechodky medzi podlažiami (3). Výklad predpisov pri tomto riešení je sporný. Legislatíva a jej tvorcovia nestíhajú upravovať pokrokové riešenia vo vývoji vykurovania a architektúry.Vodné pary (5) po opustení komína neraz ihneď kondenzujú. Vídame očiernené hlavy komínov, odymené strechy, sivé steny, začiernené krytiny. Riešenia sú možné. Je to však už vyšší „level“ kachliarstva i projekcie kúrenia, ako aj detailov domu. kresba: Vladimír Institoris