Back to the article Ako pripojiť kozub ku komínu 1 / 13

Spotrebič zapojený do komína „po vode“ Teplota spalín idúcich do komína už nemusí byť neustále okolo 150 °C. Kondenzáty stekajú nazad do spotrebiča, do paliva. Po rozhorení plného ohňa sa definitívne odparia. Účinnosť spotrebiča rastie, lebo do komína zapojeného „po vode“ môžu prichádzať chladnejšie spaliny. Ich minimálna teplota je závislá od výšky a hlavne od kvality zateplenia komína. Ale pozor, snažiť sa pri nízkej teplote spalín ešte navýšiť výkon spotrebiča (napr. predĺžením dymovodu či veľkým odberom tepla z ohniska) môže byť osudné, pretože komín môže stratiť ťah!Kvalitné komíny (hlavne kovové) sú vybavené aj vnútorným odkvapom. Je to akási „rína“ po obvode otvoru do komínového prieduchu. Kondenzát stekajúci po obvode nenatečie do spotrebiča ani von z komína. Je odvedený po bokoch zapojenia a ďalej dolu, do zbernej nádobky. Pri zadovážení komína tento detail kontrolujeme. Je síce drahší, ale oplatí sa. kresba: Vladimír Institoris