Back to the article Kríčkové egreše z vlastnej produkcie 2 / 5

Rozmnožovanie egrešov kopcovaním: A – Ker egreša so zrezanými starými konármi po vyhnaní letorastov zahrnieme zeminou. B – Zakorenený výhon oddelíme od materského kra a zasadíme na trvalé stanovište. Jednoročné výhony egrešového kra ukotvíme v jamke a zasypeme zeminou. Po zakorenení výhonky oddelíme od materského kra