Back to the article Kobercový či siaty? Ako si založiť nový trávnik a ktorá metóda je lepšia? 4 / 14
Zdroj: Sarah Cuttle

Vyrovnajte plochu. Zoberte si hrable a celú plochu vyrovnajte. Rukoväť hrablí držte bližšie k hlave, aby ste nimi viac zatlačili na pôdu. Rozhŕňajte ju v dvoch na seba kolmých smeroch.

Vyrovnajte plochu. Zoberte si hrable a celú plochu vyrovnajte. Rukoväť hrablí držte bližšie k hlave, aby ste nimi viac zatlačili na pôdu. Rozhŕňajte ju v dvoch na seba kolmých smeroch.