Back to the article Kobercový či siaty? Ako si založiť nový trávnik a ktorá metóda je lepšia? 5 / 14
Zdroj: Sarah Cuttle

Skontrolujte povrch. Povrch skontrolujte v dvoch na seba kolmých smeroch pomocou dosky dlhej asi 2 m. Z vyšších miest na ploche potom presúvajte pôdu do tých nižších.

Skontrolujte povrch. Povrch skontrolujte v dvoch na seba kolmých smeroch pomocou dosky dlhej asi 2 m. Z vyšších miest na ploche potom presúvajte pôdu do tých nižších.