Back to the article Kobercový či siaty? Ako si založiť nový trávnik a ktorá metóda je lepšia? 3 / 14
Zdroj: Sarah Cuttle

Navezte zeminu. Povrch vyrovnajte a navezte na plochu kvalitnú ornicu vo výške 2 až 3 cm. Potom ju nohami spevnite, prípadne prebytočnú pôdu presuňte na nižšie miesta.

Navezte zeminu. Povrch vyrovnajte a navezte na plochu kvalitnú ornicu vo výške 2 až 3 cm. Potom ju nohami spevnite, prípadne prebytočnú pôdu presuňte na nižšie miesta.