Back to the article Kobercový či siaty? Ako si založiť nový trávnik a ktorá metóda je lepšia? 2 / 14
Zdroj: Sarah Cuttle

Odstráňte starý trávnik. Z plochy, na ktorej chcete založiť nový trávnik, odstráňte rýľom zvyšky starej trávy. Vykopte korene púpavy či inej trvácej buriny a vyčistite pôdu od veľkých kameňov.

Odstráňte starý trávnik. Z plochy, na ktorej chcete založiť nový trávnik, odstráňte rýľom zvyšky starej trávy. Vykopte korene púpavy či inej trvácej buriny a vyčistite pôdu od veľkých kameňov.