Back to the article Oplechovanie štítov a úžľabia šikmej strechy 10 / 18
Zdroj: Pavol Szabó

Nakoniec sme plech prichytili skrutkami spredu aj k štítovej krokve tak, aby sa nevlnil ani nekýval.

Nakoniec sme plech prichytili skrutkami spredu aj k štítovej krokve tak, aby sa nevlnil ani nekýval.