Back to the article Oplechovanie štítov a úžľabia šikmej strechy 11 / 18
Zdroj: Pavol Szabó

V mieste vyústenia do dažďového žľabu sme plech nastrihli, ohli a vzniknutý otvor sme zasilikónovali.

V mieste vyústenia do dažďového žľabu sme plech nastrihli, ohli a vzniknutý otvor sme zasilikónovali.