Back to the article Ako uložiť betónovú dlažbu čo najlepšie 1 / 4

Ukladanie platní na štrkové lôžko (len pochôdzne plochy) 1 - betónové platne (dlaždice), 2 - škára medzi platňami 3 až 5 mm (vyškárovaná s pieskom), 3 - ložná vrstva (hrubá 30 až 40 mm, drvené kamenivo frakcie 4 až 8 mm), 4 - zhutnená podkladová vrstva (hrubá najmenej 200 mm, drvené kamenivo frakcie 8 až 16 mm), 5 - mrazuvzdorné podložiekresba: Semmelrock Stein+Design