Back to the article Ako správne nastaviť prevodový systém na bicykli 1 / 9

5. DOTIAHNUTÁ OBJÍMKAObjímku nedotiahneme úplne, najprv nastavíme bočnú polohu. Pri pohľade zhora musí byť bočná hrana vonkajšieho ramena rovnobežná s prevodníkmi. Potom doťahujeme. Foto: Dano Veselský