Back to the article Rekonštrukcia terasy (2.časť) 15 / 32

12. DRENÁŽ V miešačke sme zarobili drenážny betón. Je to hotová betónová zmes, do ktorej sa pridá už len voda v pomere podľa návodu (2 až 2,8 l vody na vrece). foto: Mgr. art. Jana Ardanová