Back to the article Rekonštrukcia terasy (2.časť) 14 / 32

7. NASUCHO Najskôr sme nasucho uložili jedno rameno kruhu, aby sme si určili jeho stred. Do stredu sme zapichli kolík, na ktorý sme priviazali špagát s kriedou, a kruh sme nakreslili na betón. foto: Mgr. art. Jana Ardanová