Back to the article Postup pri montáži okna (1.časť) 1 / 14

2. Umiestnime oceľový stĺpik. Pri bežných rodinných domoch stačí štvorcový oceľový stĺpik 80 × 80 × 8 mm. Pri zaťaženiach nad 60 kN je vždy nutné stĺpik individuálne posúdiť. Foto: Wienerberger