Back to the article Postup pri montáži okna (1.časť) 2 / 14

Montáž rohového okna je stavebne nenáročná, lebo už nie je potrebné stavať mohutný rohový stĺpik z betónu alebo tehál. Špeciálny preklad stačí doplniť špeciálnym oceľovým stĺpikom Foto: Wienerberger