Back to the article Postup pri montáži okna (1.časť) 1 / 14

Moderná technológia spája amorfné tenkovrstvové fotovoltické moduly s okennými a fasádnymi profilmi, takže z fasádnych okien možno získavať elektrinu Foto: Wienerberger