Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 32 / 37

7. PRESAHY Jednotlivé pásy spájame s minimálne 80-milimetrovými pozdĺžnymi a 120-milimetrovými čelnými presahmi, presahy musia byť vždy v smere sklonu strechy. Foto: S. Botur