Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 31 / 37

8. STIERKOVANIE Spoje so susednými pásmi nahrejeme a zastierkujeme špachtľou. Na asfaltovaných pásoch ICOPAL však výrobca neodporúča zastierkovavať spoje. Foto: S. Botur