Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 19 / 37

16. DIERY Plechy najprv pripevníme skrutkami. Výhodnejšie je použiť kotvenie cez príponky, pretože sa neperforuje sa oplechovanie a je umožnená dilatácia plechov. Foto: S. Botur