Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 18 / 37

10. STRIHANIE Vyrobíme si dielce na oplechovanie atiky. Používame klampiarske nožnice – prevodové alebo priame (na vytvorenie potrebnej sily využívajú páku, preto sú väčšie). Foto: S. Botur