Späť na článok Montáž odkvapov 6 / 18

Pri odhadovaní vzdialenosti medzi kolenami majme na pamäti, že zvod musí byť vzdialený približne 4 cm od steny a druhý koniec šikmého potrubia sa vloží do kolena. kresba: Ruukki