Späť na článok Montáž odkvapov 5 / 18

Upravíme priame časti zvodu na správnu dĺžku. Koniec zvodu s výstupným otvorom nainštalujeme minimálne 30 cm nad zemou. Dažďový vpust musí byť vzdialený od vonkajšieho povrchu steny približne 25 cm. kresba: Ruukki