Back to the article Ako zhotoviť drevený krov sedlovej strechy 8 / 18
Zdroj: Pavol Szabó

V miestach prieniku dvoch striech sme si pomohli strešnými latami. Podľa pomocnej konštrukcie sme vymerali kratšie krokvy.

V miestach prieniku dvoch striech sme si pomohli strešnými latami. Podľa pomocnej konštrukcie sme vymerali kratšie krokvy.