Späť na článok Ako zhotoviť drevený krov sedlovej strechy 9 / 18
Zdroj: Pavol Szabó

Rovnako sme zhotovili aj protiľahlú strechu. V spodnej časti sme krokvy provizórne pripevňovali oceľovými tesárskymi spojkami.

Rovnako sme zhotovili aj protiľahlú strechu. V spodnej časti sme krokvy provizórne pripevňovali oceľovými tesárskymi spojkami.